Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Разработване и реализация на проект за замяна на прекъсвачи и разединители в Нефтобаза ЗРУ 20 kV, ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД
   
Възложител: Договорът е възложен от ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД
   
Описание: Обектът включва разработване на работен проект – първична и вторична комутация за реконструкция на съществуващо ЗРУ 20 kV в КРУ 20 kV към подстанция 110/20/6 kV №2 в продуктов терминал „Росенец” към ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД, както и реализация на проекта и въвеждането на съоръженията в експлоатация.
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 12.2013
   
Изпълнени дейности:
  • Разработване на работен проект за реконструкция на съществуващо ЗРУ 20 kV към подстанция 110/20/6 kV №2 – част Електро, част СК, част Архитектурна;
  • Демонтаж на съществуващи съоръжения от ЗРУ 20 kV: прекъсвачи, разединители, измервателни трансформатори, шинна система с подпорни изолатори, метална конструкция;
  • Ремонтни работи: направа на мазилка, боядисване, ремонт на под;
  • Изграждане на осветителна инсталация;
  • Доставка и монтаж на КРУ 20 kV;
  • Доставка, полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели;
  • Преработка на табло търговско мерене и табло сигнализация, изграждане на табло контролно мерене;
  • Пусково-наладъчни работи и въвеждане на обекта в експлоатация.
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта