Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Промяна на схемата на ел. захранване на подстанция 6/0,4 kV №214 самостоятелно от ГПП-2 ЗРУ 6 kV първа и втора секция
   
Възложител: Възложител: ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД
   
Описание:

Подстанция 6/0,4 kV №214 се намира на територията на нефтопреработвателно предприятие ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД.

Предмет на проекта е осигуряване на директно захранване на подстанцията от ЗРУ 6 kV в главна понижаваща подстанция, разпределение на товарите на подстанции №214 и №215, пренастройка на релейни защити и микропроцесорни защити, монтаж на нови статични електромери на въводите на подстонция 214.

   
Дата на въвеждане в експлоатация: 03.2014
   
Изпълнени дейности:

Изпълнени на следните дейности:

  1. Демонтаж на съществуващи силови кабели.
  2. Демонтаж на кабелни лавици.
  3. Доставка, монтаж и подсъединяване на силови кабели.
  4. Доставка и монтаж на електромери.
  5. Боядисване и антикорозионна защита на метални конструкции.
  6. Наладка на релейни защити.
  7. Контролни изпитания и пускане в експлоатация на подстонция 214.
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта