Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Разширение на ОРУ 110 kV на подстанция „Челопеч” 110/10/6,3 kV
   
Възложител: ПМ Електрикал ЕООД
   
Описание:

Подстанцията се намира в с. Челопеч – Софийска област. Извършено е разширение на ОРУ 110 kV, поради дейността на функицонираща медно-златна мина, разположена в района. Изградено е ново трансформаторно поле 110кV и са подмянени съоръженията в двете съществуващи полета 110кV.

   
Дата на въвеждане в експлоатация: 08.2014
   
Изпълнени дейности:
  • демонтаж на съществуващи ел. съоръжения;
  • монтаж на оборудване 110 kV и 10 kV - елегазови прекъсвачи, разединители, токови и напреженови трансформатори, катодни отводители;
  • доставка и монтаж на поцинковани метални конструкции;
  • полагане и подсъединяване на силови кабели СрН;
  • монтаж на шинна система, изолаторни вериги, спускови отклонения и връзки между съоръженията;
  • монтаж и подсъединяване на трансформатор 400 MVA, заземяване на страна 6,3 kV;
  • монтаж на заземителна, мълниезащитна и осветителна исталации;
  • изграждане на фундаменти, трансформаторна маслосборна яма и маслоотвеждащ канал, противопожарна стена, подпорна стена, огради, пътища, кабелни каналич
  • пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация на подстанция „Челопеч” 110/10/6,3 kV.
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта