Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Подмяна на разпределителна уредба 20 kV в подстанция 20/6/0,4 kV ПС „Марица”
   
Възложител: „Неохим” АД
   
Описание:

Подстанция 20/6 kV към помпена станция (ПС) „Марица” е част от общата енергийна система на химически завод „Неохим”, гр. Димитровград и осигурява технологичния производствен цикъл на предприятието.

Уредбите 20 kV и 6 kV са в дългогодишна експлоатация с остарели съоръжения, поради което при авария се нарушава общия производствен цикъл. Във връзка бе извършена реконструкция и модернизация на уредби 20/6/0,4 kV към ПС „Марица”.

Договорът включва изготвяне на работен проект за изграждане на нови уредби 20 kV и 6 kV, реализация на проекта и въвеждане на монтираните съоръжения в работен режим.

   
Дата на въвеждане в експлоатация: 08.2014
   
Изпълнени дейности:
 1. Изготвяне на работен проект – част Електрическа и част Строително-конструктивна;
 2.  Доставка и монтаж на съоръжения 20 kV – токови трансформатори, напреженови трансформатори, разединители, прекъсвачи, вентилни отводи;
 3.  Доставка и монтаж на силов маслен трансформатор 20/0,4 kV;
 4.  Доставка, монтаж и подсъединяване на кабели средно и ниско напрежение;
 5.  Доставка и монтаж на кабелни трасета;
 6.  Оборудване на релейни табла;
 7.  Оборудване на командни табла;
 8.  Оборудване на табла собствени нужди AC/DC;
 9. Автоматизация: доставка на шкаф и оборудване за система СКАДА – интегриране към съществуваща система СКАДА;
 10.  Пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация на монтираното оборудване;
 11. Обучение на експлоатационен персонал.
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта