Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Реконструкция и модернизация на комплексна разпределителна уредба (КРУ) 6 kV в подстанция 209
   
Възложител: ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД
   
Описание: Проектът предвижда подмяна на морално остаряло и ненадеждно оборудване в подстанция №209 на територията на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД, с цел да се осигури безаварийно електрозахранване на консуматорите, захранвани от подстанцията.
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 12.2014
   
Изпълнени дейности:
 • Изготвяне на работен проект за подмяна на съществуващо КРУ 6 kV; доставка и монтаж на табло „Постоянен ток”; част Вторична комутация;
 • Демонтаж на съществуващо и монтаж на ново КРУ 6 kV, окомлектовано с вакуумни прекъсвачи;
 • Подмяна на силови и контролни кабели;
 • Ремонт на носещи конструкции в кабелни канали;
 • Строителни дейности: боядисване на стени, подновяване на подова настилка, изграждане на антистатичен под, подмяна на прозорци и врати, нивелиране и укрепване на релсови пътища;
 • Изработка и монтаж на табло „Постоянен ток”;
 • Доставка и монтаж на силова инсталация, подмяна на съществуващи ел. табла;
 • Доставка и монтаж на работно и аварийно осветление;
 • Доставка и монтаж на оборудване вторична комутация: управление, сигнализация, цифрови и релейни защити, автоматика, мерене;
 • Настройка на релейни защити;
 • Пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация на монтираното оборудване.
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта  Референции