Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Реконструкция на външно електрозахранване на подстанция 208 ВН
   
Възложител: ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД
   
Описание: Заданието включва ретрофит на КРУ № 11 и № 16, чрез подмяна на маломаслени прекъсвачи с вакуумни и реконструкция на релеен отсек с добавяне на надлъжно диференциална релейна защита SIEMENS тип 7SD610
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 12.2014
   
Изпълнени дейности:
  • Изготвяне на работен проект за реконструкция на две килии 6kV в ГПП-2, захранващи п/ст 208 СрН;
  • Доставка на вакуумни прекъсвачи, монтаж в изваждаеми метални колички, ошиновка и наладка;
  • Строителни дейности: направа на изкопи, кофраж, бентонови рабтои, монтаж на метални конструкции;
  • Доставка, монтаж, програмиране, настройка и пуск на цифрови диференцални защити с подмяна на цялото вторично оборудване и комутация в релейния отсек;
  • Доставка и монтаж на кабелни скари;
  • Доставка, монтаж и сплайсване на оптични кабели;
  • Пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация на монтираното оборудване.
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта  Референции