Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Електромонтажни и КИП и А дейности по изграждане на инсталация за грубо почистване на вторична хартия в с. Главиница, общ. Пазарджик
   
Възложител: Екобулхарт ЕООД
   
Описание:

Инвестиционният проект включва изграждане на инсталация за обработване на тежко замърсени хартии и картони, сепарирани от неопасни битови отпадъци. Инсталацията се изгражда на самостоятелна площадка в село Главиница, общ. Пазарджик. Целта е получаване на максимално чист търговски продукт, както и постигане на производство с ниска консумация на енергия и природни ресурси.

   
Дата на въвеждане в експлоатация: 06.2015
   
Изпълнени дейности:
  1. Кабелни линии – доставка, полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели в тръбни канали.
  2. Кабелни конструкции – доставка и изграждане на кабелни трасета.
  3. Изграждане на заземителна инсталация.
  4. Пусково-наладъчни работи – изпитания на мотори; наладка на захранваща кабелна линия.
  5. Доставка на защитни диелектрични средства.
  6. Табло МСС (главно командно табло) – проектиране, изработка и монтаж.
  7. Корекция на софтуер.
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта