Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Изграждане на система за автоматизирано управление на подстанция (САУП) в открита разпределителна уредба 220/110 kV на ТЕЦ Варна
   
Възложител: Ефасек Инхениерия С.А. - клон България
   
Описание:

Изграждането на система за автоматизирано управление на подстанция (САУП) в открита разпределителна уредба 110/220 kV на ТЕЦ Варна е част от проекта за модернизация на централата.
Обектът се намира в с. Езерово, обл. Варна.

   
Дата на въвеждане в експлоатация: 09.2015
   
Изпълнени дейности:
  • Полагане на контролни кабели;
  • Монтажни работи вторична комутация, наладка и пуск на САУП;
  • Изработка и монтаж на 26 бр. защитни и контролни табла;
  • Доставка на електроматериали и преработка на съществуващи табла.
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта