Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Пълен инженеринг на инсталация - осветление и контакти в Гипсово-обезводняващ цех към Сяроочистваща инсталация, ТЕЦ "Марица Изток 2"
   
Възложител: АВВ Utility Automation GmbH. Germany (АББ Ютилити Аутомейшън ГмбХ, Германия)
   
Описание: В следствие коректното и професионално изпълнение на възложените работи по монтаж и въвеждане в експлоатация на основни съоръжения в Сяроочистваща инсталация и Гипсово-обезводняващ цех, ТЕЦ "Марица Изток 2" , в края на 2002 г. АВВ Utility Automation GmbH. Germany възлага на ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД нова поръчка, която обхваща пълен инженеринг и изпълнение на монтажните работи по Осветителна инсталация, монтаж на КРУ 6 кV и КРУ 0,4 кV. в Гипсово-обезводняващ цех на Сяроочистващата инсталация в ТЕЦ "Марица Изток 2".
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2003 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Инженеринг и изпълнение на монтажните работи по инсталация Осветление и контакти;
▪ Монтаж на кабелни мостове и скари за полагане на силови и контролни кабели;
▪ Изтегляне, направа на кабелни глави и подсъединяване на силови кабели 0,4кV и 6 кV;
▪ Монтаж на КРУ 6кV и КРУ 0,4кV;
▪ Изтегляне и подсъединяване на контролни кабели;
▪ Извършване контролни изпитания на кабели и двигатели, издаване на сертификати за контрол.
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта  Референции