Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Захранване на разпределителна подстанция в „Неохим” АД от главна разпределителна уредба 6kV на ТЕЦ "Марица-3", Димитровград
   
Възложител: „Неохим” АД
   
Описание:

Проектът касае изграждане резервно захранване на разпределителна подстанция РП-60 в химически завод Неохим от ТЕЦ „Марица 3” – Димитровград и обхваща:

  • Кабелна линия 6kV;
  • Оптична кабелна линия;
  • Диференциални защити за кабелна линия 6kV.
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 10.2015
   
Изпълнени дейности:
  1. Изработка на метални конструкции и изграждане на кабелни трасета;
  2. Изграждане на кабелни линии, полагане и подсъединяване на силови кабели 6 kV;
  3. Доставка, полагане и сплайсване на оптични кабели;
  4. Оборудване главна разпределителна уредба 6 kV – монтаж на токови трансформатори, цифрова диференциална защита, контролни кабели;
  5. Оборудване на разпределително табло РП-60 – монтаж на цифрова диференицална защита;
  6. Пусково-наладъчни работи.
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта