Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Ремонт на кабелни естакади, мачтово осветление и ремонтни табла в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД
   
Възложител: ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД
   
Описание: Проектът предвижда ремонт на корозирали кабелни естакади в подстанции на територията на нефтопреработвателно предприятие „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД. Проектът включва още подмяна на мачтово осветление и захранващи табла осветление, както и подмяна на ремонтни табла.
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 12.2015
   
Изпълнени дейности:
 1. Демонтаж на метални конструкции, кабели;
 2. Направа и монтаж на носачи, конзоли и стойки за скари;
 3. Доставка и монтаж на кабелни скари и капаци;
 4. Доставка, полагане и подсъединяване на кабели НН;
 5. Демонтаж на прожектори, осветителни тела, табла осветление и ремонтни табла;
 6. Доставка и монтаж на взривозащитени осветителни тела и разклонителни кутии;
 7. Доставка и монтаж на прожектори за рехабилитиране на съществуващо мачтово осветление;
 8. Изработка и монтаж на табла осветление и ремонтни табла;
 9. Направа на дребна метална конструкция; грундиране и боядисване;
 10. Доставка и монтаж на заземителна инсталация;
 11. Контролни изпитания и пуск на кабели НН и ел. табла.
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта