Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Реконструкция на релейни защити 110 kV в ГПП-2 и насрещни подстанции в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД
   
Възложител: ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД
   
Описание:

Предмет на проекта е реконструкция на релейните защити 110 kV на два извода в ГПП-2 и насрещни главни понижаващи подстанции на територията на нефтопреработвателно предприятие „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД. Поръчката включва още реконструкция на релейни и командни табла и проектиране на нови оптични връзки за целите на релейните защити. Подменят се маслени измервателни трансформатори на изводи за високоволтови линии 110 kV, шиносъединителен прекъсвач с нови елегазови измервателни трансформатори.

   
Дата на въвеждане в експлоатация: 11.2015
   
Изпълнени дейности:
  1. Доставка и монтаж на стоманени конструкции към масички за измервателни трансформатори;
  2. Доставка на токови трансформатори 110 kV;
  3. Доставка на контролни кабели и ел. апаратура;
  4. Първична комутация: подмяна на маслени измервателни трансформатори с елегазови 110 kV;
  5. Вторична комутация: реконструкция на релейни и командни табла – демонтаж на съществуващо оборудване, полагане и подсъединяване на контролни кабели, наладка;
  6. Проектиране и монтаж на оптични връзки за релейни защити между ГПП-2 и насрещни главни понижаващи подстанции;
  7. Изчисляване и изготвяне на актуални релейни карти на реконструираните релейни защити.
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта