Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: ТЕЦ "Марица Изток 3" – Рехабилитация на блок 2
   
Възложител: Consortium DSD Dillinger Stahlbau GmbH /RWE Industrie-Losungen GmbH (Консорциум ДСД/ РВЕ)
   
Описание: В края на 2003 г. стартира инвестиционен проект за рехабилитация и обновяване на съоръженията и мощностите в ТЕЦ “Марица изток 3” с главен изпълнител немският Консорциум ДСД/ РВЕ. Проектът включва рехабилитация на съоръженията в енерго-блокове 1, 2, 3 и 4 на централата. Отделни етапи от реализацията на проекта са възложени на български фирми подизпълнители, водещи в областта на енергийното строителство. Фирма ЕЛ КОНТРОЛ е поканена от главния изпълнител и одобрена за подизпълнител по рехабилитацията на Блок 2. Във връзка с това за периода 2003 г. - 2005 г. ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява отделни поръчки, обособени в няколко основни групи:
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2006 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Изработка, доставка и монтаж на електрически табла;
▪ Доставка и монтаж на електрическо оборудване и компоненти;
▪ Монтаж и демонтаж на кабелни трасета и полагане на кабели ниско и средно напрежение, направа на кабелни глави;
▪ Контролни тестове и изпитания и наладка на електрически съоръжения.
   
Други: Рехабилитацията на Енерго-блок 2 на ТЕЦ "Марица изток 3" е завършена в края на м. март 2006 г., като съоръженията са успешно пуснати в експлоатация. Свидетелство за коректните отношения и качеството на извършената от ЕЛ КОНТРОЛ работа е получената референция от Konsortium DSD Dillinger Stahlbau GmbH / RWE Industrie-Losungen GmbH.
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта  Референции