Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Изработка, инженеринг, монтаж и настройка на шкафове и табла с релейни защити за обекти 220кV и 400кV на Национална Електрическа Компания ЕАД
   
Възложител: Възложител: Ел-тест ЕООД, Клиент: Национална Електрическа Компания ЕАД
   
Описание: ПОДОБЕКТ: Подстанция "Алеко" 220/110kV
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2007 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Монтаж и въвеждане в експлоатация на диференциална защита на шини - 220 кV, диференциална защита на Автотрансформатор 1 и Автотрансформатор 2;
▪ Демонтаж, полагане и подсъединяване на контролни кабели;
▪ Изграждане на система за синхронизация на вградените часовници в новите и съществуващи в обекта цифрови релейни защити;
▪ Изграждане на DIGSI мрежа между новите цифрови релейни защити и локален компютър;
▪ Контролни изпитания на монтираното оборудване.
   
Други:
Назад към обекта  Всички обекти  Галерия  Карта на обектите