Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Изработка, инженеринг, монтаж и настройка на шкафове и табла с релейни защити за обекти 220кV и 400кV на Национална Електрическа Компания ЕАД
   
Възложител: Възложител: Ел-тест ЕООД, Клиент: Национална Електрическа Компания ЕАД
   
Описание: ПОДОБЕКТ: Подстанция "Бургас" 400/110kV
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2007 г.
   
Изпълнени дейности:
   
Други:
Назад към обекта  Всички обекти  Галерия  Карта на обектите