Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Реконструкция и разширение на ОРУ 400кV в ТЕЦ "Марица изток 3" като част от междусистемен електропровод 400кV от ТЕЦ "Марица изток 3" на българската територия до ПС "Алибейкьой" (Турция)
   
Възложител: НЕК ЕАД Предприятие "Трафоелектроинвест"
   
Описание: ПОДОБЕКТ: Нова ОРУ 400 кV
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2003 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Изграждане и въвеждане в експлоатация на нови съоръжения 400 кV: измерителни трансформатори, ножови разединители, прекъсвачи, катодни отводители, подпорни изолатори;
▪ Подмяна на контролни кабели, релейни табла, командни шкафове;
▪ Направа на охранно и районно осветление;
▪ Извършване контролни електроизмервания и изпитания на ел. съоръжения и релейни защити.
   
Други: Издадена е Референция за добро изпълнение от възложителя НЕК ЕАД Предприятие "Трафоелектроинвест"
Назад към обекта  Всички обекти  Галерия  Карта на обектите