Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Изработка, инженеринг, монтаж и настройка на шкафове и табла с релейни защити за обекти 220кV и 400кV на Национална Електрическа Компания ЕАД
   
Възложител: Възложител: Ел-тест ЕООД, Клиент: Национална Електрическа Компания ЕАД
   
Описание: ПОДОБЕКТ: ВЕЦ "Тешел" 220kV
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2007 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Монтаж и въвеждане в експлоатация на резервни дистанционни защити на извод 220 кV;
▪ Демонтаж, полагане и подсъединяване на контролни кабели;
▪ Изграждане на система за синхронизация на вградените часовници в новите и съществуващи в обекта цифрови релейни защити;
▪ Контролни тестове и изпитания.
   
Други:
Назад към обекта  Всички обекти  Галерия  Карта на обектите