Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Реконструкция и разширение на ОРУ 400кV в ТЕЦ "Марица изток 3" като част от междусистемен електропровод 400кV от ТЕЦ "Марица изток 3" на българската територия до ПС "Алибейкьой" (Турция)
   
Възложител: НЕК ЕАД Предприятие "Трафоелектроинвест"
   
Описание: ПОДОБЕКТ: Съществуваща КРУ 0,4 кV
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2003 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Монтаж и пускане в експлоатация на килии 0,4 кV;
▪ Подмяна на контролни и силови кабели;
▪ Извършване контролни електроизмервания и изпитания на ел. съоръжения и релейни защити.
   
Други: Издадена е Референция за добро изпълнение от възложителя НЕК ЕАД Предприятие "Трафоелектроинвест"
Назад към обекта  Всички обекти  Галерия  Карта на обектите