Ел Контрол - Начало
 
 
 

Официална регистрация и членство в Камарата на строителите в България
08.02.2008         НОВИНИ
Ел Контрол Подробно

На 08 Февруари 2008 фирма Ел Контрол беше приета за член на Камарата на строителите в България и вписана в Централен професионален регистър на строителя.

Официалната регистрация и членството в Камарата на строителите в България е стъпка, която Ел Контрол предприе в изпълнение на разпоредбите на българското законодателство.


Наред с това получаването на удостоверение за вписване и членство е признание за квалификацията на Ел Контрол като фирма, работеща в сектор енергийно строителство и логичен етап към утвърждаване авторитета на фирмата.

 
[HyperLink5] HyperLink
 
Всички новини Подробно
| More