Ел Контрол - Начало
 
 
 

Строителна дейност
24.09.2010         НОВИНИ
Ел Контрол Сертификати

В началото на 2010 година в ЕЛ КОНТРОЛ бе сформирана група за извършване на строителни работи.

Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя и е член на Камарата на строителите в България. В момента в строителното звено на ЕЛ КОНТРОЛ са ангажирани общо 31 човека персонал, състоящ се от ръководен – строителни инженери и строителни техници и изпълнителски – кофражисти, арматуристи, зидаромазачи, заварчици, фаянсаджии и бояджии. Наетия персонал в строителната дейност е с дългогодишен опит и със стаж в големи/значими стратегически обекти в България, както и обекти от гражданското строителство.


 

Строителното звено на ЕЛ КОНТРОЛ извършва:

  • строителство на основи, фундаменти, колони, плочи, покривни конструкции;
  • изработка на метални конструкции в заводски условия;
  • монтиране на металните конструкции и панелите на обекта;
  • изграждане на водопроводна, канализационна и електрическа инсталации;
  • монтиране на дограма;
  • изпълнение на мазилки, замазки, настилки и довършителни работи.


 
[HyperLink5] HyperLink
 
Всички новини Сертификати
| More