Ел Контрол - Начало
 
 
 

ЕЛ КОНТРОЛ - дистрибутор на ABB за България
28.09.2010         НОВИНИ
Ел Контрол Посетете ABB

ABB е енергиен концерн с централен офис в Цюрих, Швейцария, компания с над 115 000 служителя в над 100 държави.

Тя е водеща компания в областта на енергетиката и автоматизацията със стабилни позиции в основни бизнес направления.АBB оперира в България чрез три отделни компании разположени на пет локации. Това са АББ България, АББ Авангард и АББ Аутомейшън.

ABB се средоточва в следните бизнес направления: Power products, Power systems, Automation products, Process Automation и Robotics.
В резултат на развитие и добри търговски отнощения между ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД и ABB, през август 2010 г. се сключи договор, по силата на който ЕЛ КОНТРОЛ придобива статут на Упълномощен дистрибутор на ABB за България. 
[HyperLink5] HyperLink
 
Всички новини Посетете ABB
| More