Ел Контрол - Начало
 
 
 

Презентация на продукти на ABB на разпределителни уредби за ниско и средно напрежение
07.02.2011         НОВИНИ
Ел Контрол Посетете ABB

На 03.02.2011 г. в бизнес сградата на ЕЛ КОНТРОЛ се проведе презентация на тема „Разпределителни уредби за Ниско и Средно напрежение, производство на ABB. Технически параметри и Приложение“. Събитието беше организирано съвместно от АББ България ЕООД и ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД в резултат от разширяване на сътрудничеството между фирмите.Проектанти, енергетици и електроинженери от местната индустрия и енергетика бяха сред участниците, проявили интерес към представяните продукти.
 

След откриването на презентацията от г-н Нягол Христов, инж. Станислав Русев представи разширения обхват на дейността на Органа за контрол от вида „С“ към ЕЛ КОНТРОЛ. Инж. Стефан Янков, технически специалист на АББ България ЕООД, представи типово изпитани табла ArTu за разпределителни уредби Ниско напрежение и уредби Средно напрежение за първично и вторично разпределение. Голям интерес сред участниците предизвика уредбата UniGear ZS1, тъй като към настоящия момент бе налична в новоизградената работилница на ЕЛ КОНТРОЛ. Уредбата е доставена по проект, който в момента ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД изпълнява на територията на „Мини Марица-изток” ЕАД - Рудник „Трояново-3”. 
[HyperLink5] HyperLink
 

 

Всички представени продукти на AББ България ЕООД се предлагат на преференциални цени в магазина на ЕЛ КОНТРОЛ.

Всички новини Посетете ABB
| More