Ел Контрол - Начало
 
 
 

Завършване на първи етап от изграждането на подстанция Хелиос 110/20kV
21.06.2011         НОВИНИ
Ел Контрол Към обекта

На 11 април 2011г. Бе подписан протокол №2 за начало на строителната дейност на обект „Подстанция Хелиос 110/20kV“ близо до Слънчев бряг. Възложител на обекта е НЕК ЕАД, изпълнител е АББ България ЕООД, а Ел Контрол ЕООД е подизпълнител по строително-монтажните и пусково-наладъчните работи.Бяха определени изключително кратки срокове за завършване на първия етап на строителството. Крайната цел беше поставянето на силов трансформатор №2 под напрежение, като по този начин се захранват кабeлите средно напрежение чрез новомонтираното КРУ 20kV.
Част от строителната дейност се наложи да бъде извършена в неблагоприятни климатични условия, като целта бе спазването на крайните срокове. Благодарение на вложените усилия на всички служители на Ел Контрол ЕООД и създадената добра организация от страна на Възложителя, бе възможно завършването на предвидените работи по този етап в рекордно кратък срок от 67 календарни дни. 
[HyperLink5] HyperLink
 

На 17.06.2011г. уредбата беше успешно поставена под напрежение, извърши се натоварване на силовия трансформатор, с което започнаха 72 часовите проби на съоръженията.

Всички новини Към обекта
| More