Ел Контрол - Начало
 
 
 

Изграждане на Фундаменти на подстанция Бургас
11.2011         НОВИНИ
Ел Контрол Към обекта

ЕЛ КОНТРОЛ стартира работата по ремонт на фундаменти за съоръжения в ОРУ 110 КV на подстанция Бургас 400 кV.Обектът е част от проекта за рехабилитация и разширение на подстанцията и е възложен от Електроенергиен Системен Оператор ЕАД.
В обема на изпълняваните работи влизат изграждане на бетонови масички и фундаменти за съоръженията в ОРУ 110 kV, изграждане на тръбна мрежа стоманени тръби. 
[HyperLink5] HyperLink
 
Всички новини Към обекта
| More