Ел Контрол - Начало
 
 
 

На 18.06.2008 г. Ел Контрол успешно премина сертификационен одит съгласно международния стандарт за безопасност и здраве при работа OHSAS 18001:1999
18.06.2008         НОВИНИ
Ел Контрол Подробно

Като съвременна европейска фирма Ел Контрол винаги е обръщала особено внимание на опазване здравето и безопасността на своите работници и служители. В отговор на тази политика беше разработена и внедрена Система за управление на безопасността и здравето при работа.

Нейното функциониране осигурява познаване и прилагане на всички действащи норми и стандарти, свързани с изпълняваните работните процеси, както и непрекъснато проследяване и контрол на тези процеси. Основната цел, която фирмата си поставя във връзка с действието на СУБЗР е осигуряване на безопасни условия на труд, без риск за здравето на работещите.
 
[HyperLink5] HyperLink
 
Всички новини Подробно
| More