Ел Контрол - Начало
 
 
 

Изграждане на фотоволтаичен парк Летница
06.2012         НОВИНИ
Ел Контрол Към обекта

ЕЛ КОНТРОЛ приключи работа по проект "Електромонтажни работи, във връзка с изграждане на фотоволтаичен парк "Летница", с възложител Шнайдер Електрик Франция.


Възложените работи са изпълнени и обектът е въведен в експлоатация месец юни 2012 г. 
[HyperLink5] HyperLink
 

Фотоволтаичният парк се намира в землището на гр. Летница, Ловешка област. Разположен е на площ от 498 дка и е с номинална мощност от 14 MWp.

Всички новини Към обекта
| More