Ел Контрол - Начало
 
 
 

Модернизация на подстанция 110/20/6 кV „Източна” в Рудник „Трояново-Север”
12.2012         НОВИНИ
Ел Контрол Към обекта

Приключиха работите по модернизация на подстанция 110/20/6 кV „Източна” в Рудник „Трояново-Север” на комплекса „Мини Марица изток”.



В подстанцията бяха подменени всички КРУ 6,3 кV, поради тяхната морална и физическа износеност.




ЕЛ КОНТРОЛ достави и монтира нови КРУ 6,3 кV, производство на АВВ, оборудвани с елегазови прекъсвачи. В обема на изпълнените работи влизат също подмяна на всички кабели ВН, изграждане на осветителна и заземителна инсталации, доставка и монтаж на командни табла.



 
[HyperLink5] HyperLink
 
Обектът беше завършен през декември 2012.
Всички новини Към обекта
| More