Ел Контрол - Начало
 
 
 

ДЗЗД ЕЛ КОНТРОЛ-2014 подписа договор за проектиране и рехабилитация на токоизправителни станции (ТИС) по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора”
17.06.2014         НОВИНИ
Ел Контрол

Договорът на стойност над 1,2 млн.лв. включва рехабилитация на 4 токоизправителни станции и беше възложен след спечелен конкурс за обществена поръчка.

За нас това е важен обект в градската част на Стара Загора, досега сме имали големи обекти в сферата на енергетиката, предимно с чуждестранни компании. Като сложност не ни притеснява нищо, но трябва да се съобразим с графиците, така че да не допуснем смущения в транспортното обслужване на гражданите. Избрахме оборудване на Сименс, защото техните уредби за транспорта са по-добри, обясни при подписването на договора управителят на ЕЛ КОНТРОЛ Н. Христов.


Финансирането е по договор на Община Стара Загора по проект BG161PO001/1.5-03/2011/003 „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора”, Схема за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.” Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. 
[HyperLink5] HyperLink
 

* снимки - Община Стара Загора

Всички новини 
| More