Ел Контрол - Начало
 
 
 

ЕЛ КОНТРОЛ стартира изпълнение на СМР по проекта за модернизация на ТЕЦ Варна
02.2015         НОВИНИ
Ел Контрол Към обекта

Фирмата ще изгради система за автоматизирано управление на подстанция (САУП) в открита разпределителна уредба 220/110 kV на ТЕЦ Варна, включително изработка на защитни и контролни табла и доставка на електроматериали за преработка на съществуващи табла. Обектът се намира в с. Езерово, обл. Варна.

Възложител по договора е Ефасек Инхениерия С.А. - клон България.
 
[HyperLink5] HyperLink
 
Всички новини Към обекта
| More