Ел Контрол - Начало
 
 
 

Подстанция "Първомай", гр. Първомай - ремонт на І-ва секция на ОРУ 110 КV
12.2008         НОВИНИ
Ел Контрол Към обекта

През месец декември 2008 г. Ел Контрол приключи изпълнението на обект Подстанция "Първомай", гр. Първомай - ремонт на І-ва секция на ОРУ 110 КV с главен изпълнител Електроенергиен Системен Оператор ЕАД.

Работите по монтаж и пускане в експлоатация на съоръженията бяха изпълнени в рамките на договорените срокове.
 
[HyperLink5] HyperLink
 
Всички новини Към обекта
| More