Ел Контрол - Начало
 
 
Ел Контрол ЕООД има екип от висококвалифицирани специалисти, занимаващи се с проекто-конструкторската и инженерингова дейност. Те имат дългогодишен и богат опит в проектирането и изпълнението на обекти в областта на електроразпределението, електропреноса, индустриалната автоматизация и контрол.
Основен стремеж е повишаване нивото на предлаганата инженерингова дейност и цялостност на предлаганите услуги!