Ел Контрол - Начало
 
 
Автоматизация

Инженеринг, производство и внедряване на технически средства и програмно осигуряване за автоматизация на дискретни и непрекъснати технологични процеси.

Проектиране, инженеринг, монтаж и строителство на автоматизирани системи.

Разработка на хардуерни и софтуерни продукти по поръчка.
  • Оказваме помощ при избор, поддръжка и при въвеждане в експлоатация на всички продукти от гамата SIMATIC на SIEMENS (например S7-200, S7-300, S7-400), системи за автоматизация VIPA.
  • Предлагаме типово програмиране на контролери на SIEMENS (LOGO) с придружаваща документация.
  • Предлагаме PLC (programmable logic controller) серията SIMATIC на SIEMENS.
  • Предлагаме демонстрация и запознаване на клиентите при избор на апаратура и средства за автоматизация на SIEMENS.
  • Предлагаме комплексни решения за автоматизация, базирани на SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) системи.
  • Предлагаме софтуер SCADA GENESIS 32 на ICONICS.
  • Помощ при избор на софтуер и конфигурация.
SIEMENS (LOGO)

разгледайте снимковата галерия  разгледайте снимковата галерия

AlarmWorX™32

разгледайте снимковата галерия  разгледайте снимковата галерия  разгледайте снимковата галерия

GraphWorX™32

разгледайте снимковата галерия  разгледайте снимковата галерия  разгледайте снимковата галерия

TrendWorX™32

разгледайте снимковата галерия  разгледайте снимковата галерия  разгледайте снимковата галерия
Галерия  SIEMENS  VIPA  SCADA GENESIS 32 на ICONICS