Ел Контрол - Начало
 
 
Проектиране

Предлагаме проектиране и изработка на табла по проект и задание на клиента. Използват се съвременни програмни продукти като E-Plan P8 Professional, AUTOCAD.

Проектираме и изработваме следните видове табла:
  • Разпределителни табла;
  • Сградни табла;
  • Табла за релейни защити;
  • ККУ (комплектни кондензаторни уредби);
  • Табла за автоматизация;
  • Електромерни табла;
  • Командни табла;
  • АВР (автоматично включване на резервата) на ниско напрежение с контролери.
Изработваме и изпълнняваме проекти по задания за вторична комутация.


Галерия