Ел Контрол - Начало
 
 
Година на възлаганеВъведен в експлоатацияНаименование на обектаВъзложител 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
2015 2016 Подмяна на маломаслени измервателни трансформатори в ЗРУ 110 kV в ГПП-2 и въвеждане в експлоатация в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД подробно
2015 2016 Реконструкция и разширение на ОРУ 220 kV на п-ст "Плевен-1" - комплексно изпълнение на проектиране, изграждане, доставка на съоръжения, монтаж и въвеждане в експоатация Електроенергиен системен оператор ЕАД подробно
2015 2015 Реконструкция на релейни защити 110 kV в ГПП-2 и насрещни подстанции в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД подробно
2015 2015 Проектиране, доставка на оборудване за подстанция 6 kV, демонтаж на съществуващо оборудване, монтаж, пуск, наладка – в НТ Росенец към ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД подробно
2015 2015 Ремонт на кабелни естакади, мачтово осветление и ремонтни табла в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД подробно
2015 2015 Захранване на разпределителна подстанция в „Неохим” АД от главна разпределителна уредба 6kV на ТЕЦ "Марица-3", Димитровград „Неохим” АД подробно
2015 2015 Реконструкция на п-ст 209А и изместване захранването на действащи съоръжения в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД подробно
2015 2015 Изграждане на система за автоматизирано управление на подстанция (САУП) в открита разпределителна уредба 220/110 kV на ТЕЦ Варна Ефасек Инхениерия С.А. - клон България подробно
2014 2015 Изработване работен проект за ремонт и рехабилитация на токоизправителни станции (ТИС) и рехабилитацията на ТИС в гр. Стара Загора” по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора” Тролейбусни превози ЕООД, Стара Загора подробно
2014 2015 Поддръжка на осветителни инсталации на територията на ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 Контур Глобал Марица Изток 3 АД подробно