Ел Контрол - Начало
 
 
Година на възлаганеВъведен в експлоатацияНаименование на обектаВъзложител 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2017 2017 Ремонт на трансформатори на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4 в електроцентрала КОНТУРГЛОБАЛ Марица Изток 3 КОНТУРГЛОБАЛ Марица Изток 3 АД подробно
2015 2016 Складово-производствен корпус към Предприятие за производство на пелети „БИОМАС ДИСТРИБЮШЪН“ "Биомас Дистрибюшън" ЕООД подробно
2014 2016 Доставка и монтаж на БКТП 2х1000 kVA, 20/0,4 kV за пелетизираща фабрика "Биомас Дистрибюшън" ЕООД подробно
2015 2016 Подстанция Джвари 500/220 kV до гр. Зугдиди, Грузия Ефасек Контрактинг Сентрал Юръп ГМБХ подробно
2016 2017 Доставка, монтаж, наладка и пуск на електрическо оборудване за компенсиране реактивната мощност на тежкото промишлено минно оборудване на „Мини Марица-изток“ ЕАД в рудници „Трояново-1“ и „Трояново-3“ Сименс ЕООД подробно
2015 2016 Монтаж на електрообогреви вместо съществуващия обогрев с пара в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД подробно
2015 2016 Доставка, монтаж и демонтаж на силови прекъсвачи 110 kV и силови разединители 110 kV "Мини Марица изток" ЕАД подробно
2015 2016 Подмяна на маломаслени измервателни трансформатори в ЗРУ 110 kV в ГПП-2 и въвеждане в експлоатация в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД подробно
2015 2016 Реконструкция и разширение на ОРУ 220 kV на п-ст "Плевен-1" - комплексно изпълнение на проектиране, изграждане, доставка на съоръжения, монтаж и въвеждане в експоатация Електроенергиен системен оператор ЕАД подробно
2015 2015 Реконструкция на релейни защити 110 kV в ГПП-2 и насрещни подстанции в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД подробно