Ел Контрол - Начало
 
 
 История

ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД е основана през 1999 г. в гр. Стара Загора, като компания, занимаваща се с електромонтажни, пусково-наладъчни и ремонтни работи на обекти в областта на енергетиката. Едноличен собственик на капитала на фирмата и неин управител е г-н Нягол Христов.

От създаването си до днес ЕЛ КОНТРОЛ е реализирала разнообразни по обем и задание поръчки, включително и проекти с национално значение за енергетиката на България. Сред тях са реконструкция и изграждане на четири ел. подстанции 400 кV, както и рехабилитация на ТЕЦ Енел Марица Изток 3 – Блок 1, 2, 3 и 4 – част електро.

Водещ мотив в развитието на ЕЛ КОНТРОЛ е осигуряването на ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА. Освен направление електромонтаж, към фирмата функционират сертифицирана по BDS-EN ISO IEC17020:2005 електроизпитвателна лаборатория (Орган за контрол от вид "С"), цех за изработка на ел. Табла, отдел проектиране и автоматизация, както и търговска база за електротехническа апаратура и оборудване.

Дейността на ЕЛ КОНТРОЛ е сертифицирана по ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и БДС EN ISO 14001:2005. Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя, член е на Камарата на строителите в България и на Търговско-промишлена палата – Стара Загора.

ЕЛ КОНТРОЛ извършва:

  • Електромонтажни работи, изграждане на ел. уредби високо, средно и ниско напрежение;
  • Пусково-наладъчни работи: настройка и въвеждане в експлоатация на ел. уредби и съоръжения;
  • Електрически изпитания и контрол на ел. уредби и съоръжения, защитни диелектрични средства кабелни линии и трансформатори; настройка на релейни защити;
  • Ремонтни работи: рехабилитация и подмяна на ел. съоръжения, командни шкафове, контролни и силови кабели, кабелни трасета;
  • Инженеринг: проектиране и изпълнение на енергийни обекти;
  • Автоматизация: проектиране и монтаж на автоматизирани системи;
  • Оптични мрежи: проектиране, изпълнение и пуск; анализ на оптични трасета;
  • Електрически табла: проектиране, изработка и монтаж;
  • Строителна дейност: изкопни работи, строителство на основи, фундаменти, колони, плочи, покривни констукции, направа и монтаж на метални конструкции;
  • Търговия с електротехническа апаратура и оборудване.