Ел Контрол - Начало
 
 
АНКЕТНА КАРТА
   
Име на клиент / фирма:  
     
1. Коя наша дейност използвате? 2. Какво оказа влияние върху избора Ви за работа с нашата фирма?
 
 
 
 
   
3. Как оценявате качеството на извършената услуга?
4. Как оценявате цената на извършената услуга?
5. Как оценявате срока за извършване на услугата?
6. Бихте ли ползвали отново услуги, предлагани от фирмата?
7. Имате ли забележки към изготвената документация?  
8. Имате ли забележки към служителите на фирмата?  
9. Бихти ли препоръчали нашата фирма на друг потребител?  
       
Ваши забележки и препоръки по отношение на продуктите и услугите:
 
Ваши забележки и препоръки по отношение на обслужването:
 
Дата:   Попълнил (име, фамилия):