Ел Контрол - Начало
 
 
Ел. монтаж

Изпълнението на електромонтажни и пусково-наладъчни работи е основно направление в дейността на ЕЛ КОНТРОЛ.

HyperLink

От създаването си до днес фирмата реализира разнообразни по обем и задание обекти в областта на енергетиката, като се насочва към изграждането на високоволтови уредби.
 
HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink

ЕЛ КОНТРОЛ участва в проекти за рехабилитация и изграждане пет ел. подстанции 400кV, включително като главен изпълнител на ОРУ400 КV към ТЕЦ Марица изток 3 и ОРУ 400КV към ТЕЦ Марица изток 2. В продължение на четири години фирмата работи успешно и по реализацията на друг значим проект: рехабилитация на енерго-блокове 1, 2, 3 и 4 на ТЕЦ Енел Марица Изток 3 – част електро. ЕЛ КОНТРОЛ има изпълнени поръчки по ел. част на проекти за изграждане на сяроочистващи инсталации (СОИ) към ТЕЦ Марица изток 2 и към ТЕЦ Енел Марица изток 3. Наред с това фирмата е работила по изграждане, ремонтни работи и въвеждане в експлоатация на редица подстанции и ел. уредби в България.
Посетете галерията ни