Ел Контрол - Начало
 
 

Online формуляр за кандидатстване за работа

 
 
Длъжност, за която кандидатствате:  
     
1. ЛИЧНИ ДАННИ
Име, презиме, фамилия:  
Националност:  
Месторождение:  
Дата на раждане: г.  
Адрес:  
Телефон(и) за контакт:  
E-mail:    
     
2. ОБРАЗОВАНИЕ    
     
2.1. Основно образование: завършено г.  
     
2.2. Средно образование: завършено г.  
Специалност:  
Придобита квалификация:  
Учебно заведение:  
Среден успех:  
     
2.3. Висше образование: завършено  г.  
Образователно-квалификационна степен:  
Специалност:  
Професионална квалификация:  
Специализация:  
Учебно заведение:  
     
2.4. Допълнителни специалности,
по реда на придобиването им:
 
     
2.5. Квалификации и документи за правоспособност
(в т.ч. шофьорска книжка), завършени курсови и др.:
 
     
2.6. Чужди езици:    
     
   
Степен на владеене:  
Изучаван в:  
Придобит документ:  
   
Степен на владеене:  
Изучаван в:  
Придобит документ:  
     
Други езици (посочете кои) и степента на владеене:  
     
Съгластни ли сте да бъдат проверени знанията Ви по езика
чрез писмен тест и устен изпит?
 
     
3. ТРУДОВ ОПИТ    
Описание на трудовия опит в хронологичен ред:    
     
3.1. Период на заемане на длъжността: от г. до  г.  
Заемана длъжност:  
Работодател:  
     
3.2. Период на заемане на длъжността: от  г. до  г.  
Заемана длъжност:  
Работодател:  
     
3.3. Период на заемане на длъжността: от  г. до  г.  
Заемана длъжност:  
Работодател:  
     
3.4. Период на заемане на длъжността: от  г. до  г.  
Заемана длъжност:  
Работодател:  
     
4. Друга информация, която искате да ни изпратите във
връзка с кандидатстването Ви за работа в Ел Контрол ЕООД:
 
     
 
Декларирам, че съм уведомен(а) за действието на Закона за защита на личните данни и с настоящото давам изричното си съгласие събраната, обработвана информация за мен да бъде предоставяна единствено за вътрешнослужебно ползване. Даденото от мен съгласие не е ограничено със срок и може да бъде оттеглено с изрично писмено уведомление от моя страна до администратора на лични данни, 'ЕЛ КОНТРОЛ' ЕООД.