Ел Контрол - Начало
 
 
Материална базаОт юни 2007 г. ЕЛ КОНТРОЛ помещава своята дейност в новооткрития Административно-търговски и производствен комплекс на бул. „Патриарх Евтимий” 17А. Изграден със собствени инвестиции на фирмата, комплексът е една модерна архитектурна разработка и стилов акцент на южния вход на Стара Загора.

В него наред с административните и технически отдели на ЕЛ КОНТРОЛ работят отдел за проектиране и автоматизация, производствен цех за електрически табла, изпитвателна електролаборатория към Органа за контрол, както и направление търговия с обособени търговски и складови площи.

Чрез изграждането на собствен Административно-търговски и производствен комплекс ЕЛ КОНТРОЛ инвестира в обновяване на материалната си база и разширяване на дейността си в различни направления. Едновременно с това комплексът създава представителен облик, адекватен на авторитета на фирмата, изграден през годините на успешна работа.