Ел Контрол - Начало
 
 
Месингови щуцери
Щуцерите са елемент от системата за полагане на кабели, който се използва при преминаване на кабела през преграда, осигурява се предпазване цялостта на кабела и херметичността на прехода. Важни характеристики за избор на щуцери са - диаметър на кабела и диаметър на монтажния отвор. Щуцерите намират приложения във всички области, свързани с извършване на електромонтажни дейности.