Ел Контрол - Начало
 
 
Бяла
Обект:
Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на подстанция "Бяла" – 110/20 Kv, гр. Бяла

Възложител:
Сименс ЕООД - България

Статус:
изпълнен /2006

към обекта изпълнени текущи