Ел Контрол - Начало
 
 
Бургас
Обект:
Рехабилитация на подстанция "Бургас" - подмяна на съоръжения в съществуваща ОРУ 400 кV, разширение на ОРУ 400 кV, подмяна на прекъсвачи 110 кV, 31,5 кV, 20 кV - демонтажни, монтажни и строителни работи

Възложител:
ЕТРА-ЕЛ ЕООД

Статус:
изпълнен /2011

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Подстанция "Славейков" 110/20кV - реконструкция на ОРУ 110 kV и подмяна на съоръженията и стоманобетоновите конструкции в уредбата, поради тяхното износване и извеждането им от употреба, изграждане на ново изводно поле за кабелна линия 110 кV

Възложител:
Национална Електрическа Компания ЕАД

Статус:
изпълнен /2012

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Изграждане на фундаменти за съоръжения в ОРУ 110 КV на подстанция Бургас 400 кV

Възложител:
Възложител: Електроенергиен Системен Оператор ЕАД

Статус:
изпълнен /2012

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Изработка, инженеринг, монтаж и настройка на шкафове и табла с релейни защити за обекти 220кV и 400кV на Национална Електрическа Компания ЕАД

Възложител:
Ел-тест ЕООД, Клиент: Национална Електрическа Компания ЕАД

Статус:
изпълнен /2010

към обекта изпълнени текущи