Ел Контрол - Начало
 
 
Челопеч
Обект:
Разширение на ОРУ 110 kV на подстанция „Челопеч” 110/10/6,3 kV

Възложител:
ПМ Електрикал ЕООД

Статус:
изпълнен /2014

към обекта изпълнени текущи