Ел Контрол - Начало
 
 
Димитровград
Обект:
Захранване на разпределителна подстанция в „Неохим” АД от главна разпределителна уредба 6kV на ТЕЦ "Марица-3", Димитровград

Възложител:
„Неохим” АД

Статус:
изпълнен /2015

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Извършване на пусково-наладъчни работи в Пречиствателна станция за отпадни води гр. Димитровград

Възложител:
ЕЛТЕ Инженеринг ЕООД

Статус:
изпълнен /2009

към обекта изпълнени текущи