Ел Контрол - Начало
 
 
Езерово
Обект:
Изграждане на система за автоматизирано управление на подстанция (САУП) в открита разпределителна уредба 220/110 kV на ТЕЦ Варна

Възложител:
Ефасек Инхениерия С.А. - клон България

Статус:
изпълнен /2015

към обекта изпълнени текущи