Ел Контрол - Начало
 
 
Гълъбово
Обект:
Подстанция „Марица Изток”, Гълъбово – разширение с ОРУ 400 кV, ОРУ 31,5 кV, автотрансформатор 630 МVА – 400/220/31,5 кV, реконструкция и разширение на ОРУ 220 кV

Възложител:
Ел-тест ЕООД, Клиент: ИБЕРДРОЛА Инженеринг и Кънстракшън, Испания

Статус:
изпълнен /2009

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Подстанция „Марица изток“ 400/220/110 kV - реконструкция на ОРУ 110 kV

Възложител:
"Електроенергиен системен оператор" ЕАД, гр. София

Статус:
текущ /2016

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Изработка, инженеринг, монтаж и настройка на шкафове и табла с релейни защити за обекти 220кV и 400кV на Национална Електрическа Компания ЕАД

Възложител:
Ел-тест ЕООД, Клиент: Национална Електрическа Компания ЕАД

Статус:
текущ /2007

към обекта изпълнени текущи