Ел Контрол - Начало
 
 
Хаджи Димитър
Обект:
Изграждане на нова подстанция Маяк 110 kV

Възложител:
Възложител на обекта е португалската фирма Ефасек Ендженария Е Системас

Статус:
изпълнен /2013

към обекта изпълнени текущи