Ел Контрол - Начало
 
 
Карнобат
Обект:
Възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции „Бургас“ и „Карнобат“

Възложител:
"Енергоремонт-Холдинг" АД, гр. София

Статус:
текущ /2016

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Подмяна на секционен маслен прекъсвач 20kV в (ПСБ) "Карнобат"

Възложител:
ПМУ АД - Бургас

Статус:
изпълнен /2007

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Изработка, инженеринг, монтаж и настройка на шкафове и табла с релейни защити за обекти 220кV и 400кV на Национална Електрическа Компания ЕАД

Възложител:
Ел-тест ЕООД, Клиент: Национална Електрическа Компания ЕАД

Статус:
предстоящ /2007

към обекта изпълнени текущи