Ел Контрол - Начало
 
 
Каварна
Обект:
Реконструкция и разширение на подстанция Каварна 110/20 kV

Възложител:
Възложител на обекта е португалската фирма Ефасек Ендженария Е Системас

Статус:
изпълнен /2013

към обекта изпълнени текущи