Ел Контрол - Начало
 
 
Казанлък
Обект:
Изграждане на търговско измерване на електрическата енергия на "Капрони" АД, гр. Казанлък

Възложител:
Национална Електрическа Компания ЕАД

Статус:
изпълнен /2008

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Ремонт на задвижване на разединители - подстанция "Сахране" 110/20kV, гр. Казанлък

Възложител:
НЕК-ЕАД Предприятие "Мрежи Високо Напрежение" Електропреносен район Стара Загора

Статус:
изпълнен /2003

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Ремонт на задвижване на контролни кабели - подстанция "Сахране" 110/20kV, гр. Казанлък

Възложител:
НЕК-ЕАД Предприятие "Мрежи Високо Напрежение" Електропреносен район Стара Загора

Статус:
изпълнен /2003

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Монтаж, настройка, въвеждане в експлоатация на прекъсвачи 20kV и релейни защити към тях на територията на завод "М + С Хидравлик" - гр. Казанлък

Възложител:
"М + С Хидравлик" - гр. Казанлък

Статус:
изпълнен /2004

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Ремонт на вторична комутация на поле 110kV - подстанция "Съхране", гр. Казанлък

Възложител:
НЕК-ЕАД Предприятие "Мрежи Високо Напрежение" Електропреносен район Стара Загора

Статус:
изпълнен /2004

към обекта изпълнени текущи


Обект:
Изработка, инженеринг, монтаж и настройка на шкафове и табла с релейни защити за обекти 220кV и 400кV на Национална Електрическа Компания ЕАД

Възложител:
Ел-тест ЕООД, Клиент: Национална Електрическа Компания ЕАД

Статус:
изпълнен /2009

към обекта изпълнени текущи